Rörlig ränta – detta bör du tänka på

Rörlig ränta - detta bör du tänka på.

Rörlig ränta är en typ av ränta som kan ändras beroende på marknadsläget, till exempel var tredje månad. Det innebär att du kan få en högre eller lägre ränta på ditt lån under lånetiden. Rörlig ränta kallas därför ibland också för tremånadersränta. Rörlig ränta är oftast lägre än fast ränta, men också osäkrare i det långa loppet.

Marknadsförändringar påverkar räntan

Marknadsförändringar påverkar din rörliga ränta genom att den justeras var tredje månad efter marknadsräntan. Marknadsräntan är den ränta som bankerna lånar ut till varandra på marknaden och den påverkas av faktorer som inflation, konjunktur, penningpolitik och utbud och efterfrågan.

Om marknadsräntan stiger, kommer din rörliga ränta också att stiga, och om marknadsräntan sjunker, kommer din rörliga ränta att sjunka. Detta kan i sin tur påverka dina månatliga betalningar på lånet.

Välj rätt typ av ränta till lånet

När det kommer till vissa typer av lån kan du välja vilken slags ränta du själv vill ha, antingen rörlig eller bunden. En rörlig ränta kan ändras var tredje månad efter marknadsräntan, medan en bunden ränta är fast under en viss bindningstid, till exempel 1, 3 eller 5 år.

En bunden ränta ger dig mer förutsägbarhet, men glöm inte att du kan behöva betala ersättning till banken om du vill lösa lånet i förtid. Du kan också välja att dela upp ditt lån i olika delar med olika bindningstider om långivaren går med på det. I de flesta fall handlar det dock om större privatlån såsom bostadslån.

Viktiga frågor att svara på innan du väljer rörlig ränta

  • Hur stor är din riskaptit? Är du beredd att acceptera att räntan kan gå upp och ner, eller vill du ha en stabil räntekostnad?
  • Hur stor är din ekonomiska buffert? Har du möjlighet att klara av högre räntor om marknaden förändras, eller vill du ha en säkerhet i din budget?
  • Hur länge tänker du bo kvar i din bostad om det handlar om ett bostadslån? Om du planerar att flytta inom en snar framtid, kan det vara fördelaktigt att ha en rörlig ränta, eftersom du slipper betala ersättning till banken. Om du däremot vill bo kvar länge, kan det vara bra att binda räntan för att skydda dig mot eventuella räntehöjningar.